Chủ nhật, ngày 26-06-2022, 08:33 (GMT +7)

Chưa trả hết nợ chung, có được ly hôn

Chưa trả hết nợ chung, có được ly hôn?

Vợ chồng tôi đang gánh chung nợ ngân hàng hơn 300 triệu đồng, nay muốn ly hôn có cần phải trả hết nợ trước không? Nếu không, khoản nợ sau này ai tiếp tục trả? (Long Thiện)

Hợp đồng hôn nhân, tại sao không

Hợp đồng hôn nhân, tại sao không?

Giành quyền nuôi con, đổi quyền nuôi con - những vũ khí luật pháp không phải mẹ nào cũng biết

Giành quyền nuôi con, đổi quyền nuôi con - những "vũ khí" luật pháp không phải mẹ nào cũng biết

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam

PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng

Liên hệ

pnvnnuocngoai@gmail.com

47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam

(+84) 024 3971 3500

© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam

PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng

© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

   

47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam

(+84) 024 3971 3500

pnvnnuocngoai@gmail.com