Trung Quốc cảnh giác trước 'Xuân vận'
08:53 12/01/2021
Chính quyền Trung Quốc siết chặt các biện pháp hạn chế Covid-19 trước "Xuân vận", sự kiện di chuyển mùa xuân lớn nhất thế giới.