Dịch COVID-19 nguy cơ đánh đổ 30 năm đấu tranh vì quyền phụ nữ
23:01 07/08/2020
Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo nếu tình hình suy thoái kinh tế không được kiểm soát, 30 năm lợi ích cho các cơ hội kinh tế của phụ nữ có thể bị xóa bỏ. Đồng thời, tổ chức không quên kêu gọi chính phủ các nước trên thế giới cần hành động ngay lập tức để ngăn chặn thiệt hại lâu dài.