Ðịa chỉ: Londýnska 565/62 1200 – Praha 2

Điện thoại: (00420) 774048999

Fax: (00420) 2251 6184

Email: phong_gdvt@yahoo.com.vn